Äkta lärande skaver

En av de första föreläsarna att bli klar till Skolledarkongressen 2022 är Steven Katz, forskare vid universitetet i Toronto.  Genom Katz forskning får rektorer konkreta verktyg för sitt ledarskap, men också kunskap om de fällor som ofta förhindrar verkligt lärande.

Intervju med Torbjörn Hanö om Steven Katz forskning

Torbjörn Hanö är rektor för Polhemsskolan Lund, och har själv erfarenhet av att arbeta med kollegahandledning som metod för professionsutveckling på djupet.

Varför anser du att Katz är en av de stora skolforskarna jämte Hattie, Wiliam, Timperley och Robinson?
– Katz och hans medförfattare ger oss handgripliga metoder och modeller för att få tag i det som till exempel Hattie beskriver i mer abstrakta ordalag. Och liksom Wiliam, Timperley och Robinson har Katz m.fl. provat hur metoderna fungerar i verkligheten. Vi får verktyg som gör att vi kan lära oss att konkret närma oss det vi vill uppnå. Frågan som ofta hänger i luften – ”Ja, men hur gör man i praktiken, då?” – får ett svar.

Beskriv en viktig insikt du fått genom Katz forskning?
– Ifrågasätt dina egna övertygelser! Det du tror att du kan, vet och gör är inte alltid i överensstämmelse med verkligheten. Ibland säger jag att jag gör på ett visst sätt. Då poppar det numera upp i skallen att det kanske inte alls är så jag gör.

– Och prata med dem närmast omkring dig om era övertygelser och förståelser. Ni kanske är överens på ett ytligt plan, men våga gräva på djupet. Det gör att ni undviker missförstånd, men kan ju också innebära att det skaver lite grand då och då. Men det är i det ”skavandet” som lärandet finns. Enligt Katz ska man bara stryka under saker man inte håller med om i en bok, det tycker jag är en lysande sammanfattning.

Vilka är utmaningarna när man ska jobba med kollegiala lärgrupper/kollegial handledning?
– Det är lätt, enligt min egen erfarenhet, att överge en strukturerad modell, det är lockande att inte vilja följa mallen. Jag har varit med om det ganska många gånger i kollegahandledning. Hux flux har man då hamnat i ett vanligt samtal, som inte leder framåt. Man kunde lika gärna suttit och fikat. Det är så lätt att omedvetet, eller medvetet, undvika att ifrågasätta sig själv. Och att våga utmana andra som en kritisk vän. Vi är inte så vana vid det, helt enkelt. Men vi kan träna upp oss, så klart! Hade det varit lätt hade vi ju redan gjort det.

Torbjörn Hanö är rektor för Polhemsskolan Lund – en av landets största gymnasieskolor med drygt 2 600 elever. Han är även författare, recensent och styrelseledamot i Sveriges Skolledarförbund, och har skrivit förordet till den svenska utgåvan av Katz, Ain Dack och Malloy: The intelligent, responsive leader (Intelligent och lyhört ledarskap i skolan, Studentlitteratur).

Steven Katz kommer att medverka live via videolänk på Nordiska Skolledarkongressen 2022.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev