Utställarscenen G-hallen Onsdag 14 mars

Lyssna till de intressanta programmen på Utställarscenen i G-hallen under kaffe- och lunchpauser!

10.00-10.45 Program på Utställarscenen, besök på utställningen och kaffe

10.05-10.20
Loops är mycket mer än ett läromedel
Vill du veta hur du kan hjälpa pedagogerna på din skola att ta rejäla utvecklingskliv, vad det gäller att undervisa digitalt, istället för bara små steg? Vill du hitta ett verktyg som fungerar lika bra att använda när du driver utvecklingsprocesser med pedagogerna som när de undervisar eleverna i klassrummen? Vill du ge alla dina lärare oavsett om de är nybörjare på att arbeta digitalt eller erfarna en skjuts framåt genom att låta dem få tillgång till en rik materialbank där lärare delar av sig av undervisningsmaterial till varandra? Vill du göra det enkelt för dina pedagoger att arbeta formativt genom en välutvecklad visuellt tilltalande plattform? Då ska du komma och lyssna när vi berättar om Loops!
Medverkande: Linda Höidal, Head of content & pedagogy, Loops.
Arrangör: Lin Education

10.25 – 10.40
Aktuell kunskap om utbildningssituationen för barn och unga i Norden

Vilka utmaningar finns när det gäller nyanlända barn och unga? Vad görs i länderna för att möta dessa utmaningar? Varför ökar den självupplevda psykiska ohälsan bland unga i Norden? Vad görs i länderna för att möta dessa utmaningar?
Medverkande: Anna Gärdegård och Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på Nordens välfärdscenter.
Arrangör: Nordens välfärdscenter

12.30-13.45 Program på Utställarscenen, besök på utställningen och lunch

12.40-13.00
Skolledarens guide till digitalare undervisning

7 punkter som hjälper dig att lyckas med skolans digitalisering – från vision och forskning till skolledarens roll och checklista.
Medverkande: Frida Monsén, lärare, författare och föreläsare med skolutveckling, ledarskap och digital pedagogik som spetskompetens.
Arrangör: Natur & Kultur

13.05 – 13.25
GDPR i arbetet mot kränkande behandling

Insamling av relevant data kan vara ett effektivt hjälpmedel för att föregripa och komma tillrätta med kränkningar i skolan, men vilka begränsningar sätter EU:s kommande Dataskyddsförordning?
Medverkande: Simon Jernelöv, konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen, expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bl.a. utbildningsdepartementet.
Arrangör: JP Infonet

13.30 – 13.45
Vad är SMART Board och hur implementeras den undervisningen?

Vi visar hur SMART Board med mjukvarusviten SMART Learning Suite länkar samman lärare, elever och alla digitala verktyg såsom plattor, chromebooks, datorer, telefoner och den gemensamma digitala ytan till en pedagogisk helhet i och utanför klassrummet. Vi ger även några handfasta råd till dig som skolledare hur ni implementerar SMART Board och andra digitala verktyg i verksamheten.
Medverkande: Marcus Arwidson, Netsmart AB.
Arrangör: Netsmart AB