Mötesplatsen för de viktigaste cheferna

Om Nordiska Skolledarkongressen

Om Nordiska Skolledarkongressen

Om Nordiska Skolledarkongressen

Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen, som arrangeras vartannat år, vänder sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Den startades 1997 och samlar numera 1.400 deltagare från hela Norden.

Nordiska Skolledarkongressen arrangeras av Sveriges Skolledarförbund och Bok & Bibliotek.

Kongressprogrammet
Kongressprogrammet erbjuder fortbildning av hög kvalitet med ledarskapsfrågor i fokus. Nya rön och trender presenteras av forskare, politiker och andra ledare inom och utom skolans värld. På kongressen träffar du kollegor och utökar ditt nätverk – ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter.

Utställning
I samband med kongressdagarna arrangeras även en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Deltagarna ges goda möjligheter att besöka utställningen. Ett besök på kongressutställningen ger tillfälle att orientera sig och få ett samlat grepp om vad marknaden har att erbjuda.

Vem ställer ut på Nordiska Skolledarkongressen?
Kongressutställningen består av ett 50-tal utställande företag som visar allt som är av intresse för skolchefer. Utställande företag representerar allt från förlag, inredning, IT/data, fortbildning, litteratur/läromedel, media/kommunikation, myndigheter och organisationer.

Mässfakta 2016
Antal dagar: 2
Antal utställare: 40
Kongressdeltagare: 1.350