Pressackreditering

Välkommen att bevaka Nordiska Skolledarkongressen! Här möts rektorer, skolchefer och skolpolitiker från hela Sverige samt övriga Norden. I programmet diskuteras nya forskningsrön och aktuella skolpolitiska frågor.

För att ansöka om ackreditering, kontakta:

Henriette Andersson
E-post: henriette.andersson@svenskamassan.se
Telefon: +46 (0)31 708 84 16

Vår presservice riktar sig till den arbetande pressen. På begäran av våra utställare och samarbetspartners ackrediterar vi inte annonssäljare eller säljare av reklamtext och tv-medverkan.