Pressackreditering

Välkommen att bevaka Nordiska Skolledarkongressen! Här möts rektorer, skolchefer och skolpolitiker från hela Sverige samt övriga Norden. I programmet diskuteras nya forskningsrön och aktuella skolpolitiska frågor.

För att ansöka om ackreditering, kontakta:

Henriette Andersson
E-post: henriette.andersson@svenskamassan.se
Telefon: +46 (0)31 708 84 16

Presskort krävs för ackreditering.

Vår presservice riktar sig till den arbetande pressen, som vi försöker hjälpa på alla sätt. På begäran av våra utställare och samarbetspartners ackrediterar vi inte annonssäljare eller säljare av reklamtext och tv-medverkan.