Logotypen för Nordiska Skolledarkongressen

Här kan du ladda ner logotypen för Nordiska Skolledarkongressen.
Logotypen får endast användas i sammanhang där hänvisning sker till Nordiska Skolledarkongressen.

Logotypen som png-fil >>

Logotypen som eps-fil >>

Vilken fil ska jag välja?
PNG
Passar till webb-publicering och till t ex Word, Excel, Powerpoint eller annat ordbehandlings-, kalkyl- eller presentationsprogram.

EPS
Passar om du använder t ex Illustrator, Photoshop, InDesign eller annat rit-, layout- eller bildredigeringsprogram.