Utställarservice Online

Utställarservice Online (USO) är en tjänst som hjälper dig att planera inför ert deltagande på utställningen. Så snart du har bokat utställningsyta får du en personlig kod som du sedan använder för att logga in i och använda tjänsten Utställarservice Online. Ju tidigare man som utställare lägger in fakta om sin monter, desto mer exponering får man och desto större är sannolikheten för ett framgångsrikt utställningsdeltagande.

Några exempel på hur Utställarservice Online underlättar för dig:
• Kom ihåg-lista/deadlines
• Beställning av monterinredning
• Beställning av el, vatten, monterutrustning
• Information om utställarförsäkring
• Logotyp och presentationstext av ditt företag i utställarförteckningen på Skolledarkongressens hemsida
• Boka hotellrum
• Skriva ut utställarkort
• Anmälan till Festen den 13 mars
• Presstjänst i samarbete med Mynewsdesk
• Övriga servicetjänster

Besök Utställarservice Online: uso.svenskamassan.se

Har du frågor kring USO, kontakta Kajsa Holmgren på kh@skolledarkongressen.se eller 031-708 80 76.

Använder du egen monterbyggare?
Om du använder egen monterbyggare kan den/de använda vår tjänst Monterservice som du hittar på www.monterservice.com