Mötesplatsen för de viktigaste cheferna

Välkommen till Nordiska Skolledarkongressen! Två fullmatade dagar för dig som leder och utvecklar skolan.

Alltid med ledarskap i fokus!

Nordiska Skolledarkongressen erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen, som arrangeras vartannat år, vänder sig till rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Den startades 1997 och samlar numera runt 1 500 deltagare från hela Norden.

Nordiska Skolledarkongressen arrangeras av Sveriges Skolledarförbund och Svenska Mässan.

Kongressprogram

Kongressprogrammet bjuder på fortbildning av hög kvalitet med ledarskapsfrågor i fokus. Nya rön och trender presenteras av forskare, politiker och andra ledare inom och utom skolans värld. På kongressen träffar du kollegor och utökar ditt nätverk – ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter.

Utställning

I samband med kongressdagarna arrangeras även en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Deltagarna ges goda möjligheter att besöka utställningen. Ett besök på kongressutställningen ger tillfälle att orientera sig och få ett samlat grepp om vad marknaden har att erbjuda.

Vem ställer ut på Nordiska Skolledarkongressen?

Kongressutställningen består av ett 60-tal utställande företag som visar allt som är av intresse för skolchefer. Utställande företag representerar allt från förlag, inredning, IT/data, fortbildning, litteratur/läromedel, media/kommunikation, myndigheter och organisationer.

kongressen i siffror

2018

1 540 deltagare

64 utställare

29 föreläsare