Röster om Nordiska Skolledarkongressen

”Intresseväckande tankar kring vardagliga ledarskapsdilemman.”

”Hög kvalité på föreläsare och med siktet inställt på framtid och samtid.”

”Mycket bra! Teori kopplat till praktik på ett sätt som hjälper mig att tänka vidare i min egna organisation.”

”Underhållande tänkvärt och inspirerande!”

”Stor o bra variation, forskare, politiker, filosofer och tyckare. Precis så variationsrik är skolan, en bra spegling.”

”På plats! Sveriges viktigaste chefer samlade!”

”Så skönt att få skratta!”

”Lärde mig otroligt mycket av en stor del av Sveriges rektorer.”

”Mycket bra program! Goda samtal med både nya och gamla kamrater, och kompisar från rektorsutbildningarna. Input från utställare, ny bok om skolledning, kramar och glada skratt!! Tack!”