Skolledarkongressens programråd

Sigrid Ekblad

Studerade och doktorerade vid Uppsala universitet. Hon har arbetat som förläggare på Studentlitteratur sedan 2006, huvudsakligen inom skolutveckling och lärarutbildning. Sedan 2016 är hon ansvarig för Studentlitteraturs kompetensutvecklingserbjudande till förskolan och skolan.

Torbjörn Hanö

Är rektor på en av Sveriges största gymnasieskolor, är bokslukare av stora mått, skriver recensioner och annat smått och gott, sitter i Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse.

 

Vad är den största utmaningen i svensk skola?

 

En stor utmaning är att leda en skola när världen runt omkring förändras så snabbt och radikalt. Hur leder man när man inte vet var vi är om ens fem år? Det handlar inte bara om digitalisering och AI, det handlar om rasistiska strömningar, om klimatet, krav på livskvalitet och mycket annat. Vilka är kompetenserna som är nödvändiga i framtiden?

 

Vi ska leda nya generationer som har andra krav på livet, som inte vill att arbetet ska ha största fokus, utan vill ha möjligheter att kombinera försörjning och ett rikt privatliv. Elever har också olika behov och förmågor, ska skolan ändå se i princip likadan ut för alla?

Carl Heath

Är utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet med uppgift att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Carl är verksam i gränslandet mellan digitalisering, samhällsfrågor, lärande och interaktionsdesign. I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. Han finns också i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap, samt i poddar som Spaningen, Digitalsamtal och Uppkopplad i P1.

 

Vad är den största utmaningen i svensk skola?

 

Det pågår på många ställen runt om i utbildningslandskapet ett fantastiskt utvecklingsarbete, som tar sin utgångspunkt i omvärldens förändringar, skolans inre arbete, och den reviderade kurs- och läroplanen, för att nämna några perspektiv. Samtidigt finns det också skolor och verksamheter som har betydligt större utmaningar än andra. Brister i likvärdighet, såväl mellan skolhuvudmän, som mellan skolor och klassrum, är en av de största utmaningarna, för såväl den enskilde eleven och läraren som för systemet i stort.

Elisabet Nord

Elisabet är utbildad förskollärare och har arbetat på alla nivåer inom skolvärlden sedan 1980-talet. Idag med ansvar för ca 6 000 medarbetare och 26 000 barn i Göteborgs kommunala förskola. En verksamhet där vi tillsammans utvecklar arbetet för en mer likvärdig förskola, en ökad kvalitet i undervisningen och en tydligare ledning och styrning. En förskola där vi tror att alla vill, kan och får lyckas! En stad där vi sätter barnen på kartan!

 

Vad är den största utmaningen i svensk skola?

 

De viktigaste utmaningarna som vi står inför är kompetensförsörjning, utbyggnad av förskoleplatser och en arbetsmiljö som är bra för både barn och vuxna. En utmaning som förskolechefen har är att utmana kulturen och arbeta med att utveckla den inre organisationen på förskolorna.

Kerstin Weyler

Chefredaktör på Skolledaren, Sveriges Skolledarförbunds medlemstidning. Tidigare bland annat undervisningsråd på Skolverket. Styrning och ledning av skola och undervisning är ledorden för min tidning, och det passar mycket bra ihop med Nordiska Skolledarkongressen. Jag har haft glädjen att få arbeta med kongressen under en lång tid och vi jobbar hårt den här gången också. 2020 blir förstås det bästa året. Någonsin.

Hamid Zafar

Är barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun sedan årsskiftet. Han har sedan tidigare bakgrund som rektor, utredare på Skolinspektionen och gymnasielärare. Hamid har under några år också arbetat som utbildningsledare på den statliga rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

 

Vad är den största utmaningen i svensk skola?

 

De viktigaste utmaningarna för skolan under de kommande åren kommer att vara kompetensförsörjningen av lärare och skolledare men också att stärka dessa yrkesgrupper i sitt ledarskap. Där vilar ett tungt ansvar på staten att exempelvis stötta rektorer att fungera som pedagogiska ledare.