Aida Alvinus

Aida Alvinius är universitetslektor och docent i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan.

Sökresultat

Sökord