Mette Liljenberg

Mette Liljenberg är lektor i pedagogik och rektorsutbildare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

tisdag
1a: Att dela och delegera ansvar – distribuerat ledarskap i svensk skola