Siv Sagerberg

Siv Sagerberg är i botten pedagog och har arbetat som lärare, skolledare och verksamhetschef, samt varit aktiv handledare, föreläsare och utbildare under hela sitt yrkesliv.

onsdag
4c: Rektor i förskolan