Talarpresentationer

Här kan du ta del av några av de presentationer som visades under Nordiska Skolledarkongressen 2022.

Att leda och utveckla elevhälsa >>
Petri Partanen, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

Professionsutveckling för rektorer >>
Anders Duvkär, enhetschef på enheten för ledning och professionsutveckling, Anna Forssell och Timmy Larsson, undervisningsråd på Skolverket

Vägen till en lärande och tillitsfull organisation >>
Stojanka Drinic, rektor Östermalmsskolan

Nu lyfter vi skolans demokratiuppdrag med Skolval 2022 till riksdagen! >>
Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket, Rebecka Hinn, uppdragsledare för Skolval 2022 på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Charlotta Granath, lärare, lärarutbildare och EU-skolambassadör

Inspelat

Intelligent och lyhört ledarskap i skolan
Steven Katz, forskare vid University of Toronto