Bim Riddersporre

Beskrivning

universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, ledarskapsforskare, prodekan för Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola, och författare

 

 

Foto: Malmö högskola

 

tisdag

2c Förskolechefens komplexa uppdrag / Parallellt seminarium