Christin Mellner

Beskrivning

fil. dr. och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

 

 

Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

 

onsdag

3b Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv / Parallellt seminarium