Maria Jarl

Beskrivning

fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet

 

onsdag

Hur skapar vi framgångsrika skolor?