1b Hur möter Norden framtidens utmaningar? / Parallellt seminarium

  • tisdag / 13 mars / 2018
  • 13:00-13:40

Beskrivning

Mer matte för alla eller mer tvärvetenskap och fokus på framtidens kompetenser? Nordens skolor möter framtidens utmaningar på olika sätt. I Norge funderar man över vilka kompetenser de norska eleverna behöver utrustas med för att klara en framtida utbildning och arbetsmarknad. I Finland arbetar man bland annat med ett ökat elevinflytande och tvärvetenskapligt förhållningssätt i skolan. I Sverige handlar debatten mer om styrning och finansiering än själva innehållet. Vad kan vi lära av varandra?
Tormod Korpås, rektor och chef för lederråd i Utdanningsforbundet, tidigare ledamot i Fremtidens skole, Norges skolkommission Kunnskapsdepartementet.
Bob Karlsson, rektor från Ekenäs högstadieskola i Finland, som arbetat på Utbildningsstyrelsen med läroplansutveckling.
Erica Andrén, förste vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

 

Moderator Cecilia Garme.

 

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018