1e: Hållbar hantering för framtiden

  • tisdag / 17 mars / 2020
  • 13:00-13:45

Beskrivning

För att möta framtidens krav behöver vi ta oss an utvecklingen på alla nivåer. Med nya strategier för ett hållbart miljötänk tar vi ansvar för kommande generationer. Nya Munken var en av de första skolor som anmälde sitt intresse till 100 %-klubben, ett initiativ för att öka andelen återanvända och återvunna it-verktyg. Som medlemmar jobbar de mot målet att återvinna 100 % av sina digitala verktyg. Beatrice Barlinger har arbetat inom skolans värld i 26 år och drivit skolutveckling i olika former. Nu är hon rektor på Nya Munken och delar med sig av skolans resa mot en hållbar hantering av it-produkter.

Moderator: Magnus Aschan, journalist och föreläsare.

Lokal
J2

Säkra din plats på Nordiska Skolledarkongressen

Välkommen till två fullmatade dagar för dig som leder och utvecklar skolan