2a När skollagen krockar med verkligheten / Parallellt seminarium

  • tisdag / 13 mars / 2018
  • 15:15-16:00

Beskrivning

Juridiken är fyrkantig, skolans verklighet är det inte. När politikerna försöker styra det svenska utbildningsväsendet sker det oftast genom lagstiftning. Ett detaljreglerat system har vuxit fram där pedagogiska hänsyn får stå tillbaka för ekonomisk rationalitet och stelbent juridisk kontroll. Skolans verklighet stämmer inte längre överens med de styrdokument som ska fungera som vägledning. Kraven på skolledaren bara ökar, och det som är rätt i ett hänseende kan mycket väl bli fel i ett annat när regler och hänsyn krockar med varandra. Håller skolans professionella på att bli mer måna om att inte göra fel än om att faktiskt göra ”rätt”? David Ryffé talar om balansgången mellan olika hänsyn – och att det yttersta målet inte alltid är att följa lagen.
David Ryffé, doktorand, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet, är specialiserad på skoljuridikens roll som pedagogiskt instrument i klassrummet och som styrinstrument för skolpolitiken.

 

Medverkande

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018