2b Skolans digitalisering kräver förändrat ledarskap / Parallellt seminarium

  • tisdag / 13 mars / 2018
  • 15:15-16:00

Beskrivning

För att skolan ska hålla jämna steg med en av vår tids snabbaste förändringar och ge eleverna de bästa förutsättningarna för framtiden krävs mod att utmana inbitna skoltraditioner. Förutom en ny verksamhetskultur innebär digitaliseringen även att man behöver se över ämnesinnehåll för att säkerställa att skolan också framöver kan ge barn och unga en tidsenlig allmänbildning. Hur bedriver man förändringsledning i skolan, kopplat till digitalisering och för en hållbar kompetensförsörjning?
Linda Mannila, forskare, konsult och utbildare inom digital kompetens i skolan i både Finland och Sverige.
Annika Agélii Genlott, forskare i Informatik vid Örebro universitet, skolutvecklare för Sollentuna kommun samt konsult för Sveriges Kommuner och Landsting.

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018