2c Förskolechefens komplexa uppdrag / Parallellt seminarium

  • tisdag / 13 mars / 2018
  • 15:15-16:00

Beskrivning

Att vara chef och ledare i förskolan är ett uppdrag på flera nivåer. Det kräver god organisationsförståelse och pedagogisk insikt. I uppdraget är det pedagogiska ledarskapet en tyngdpunkt, men också en utmaning. Ett stabilt pedagogiskt ledarskap bygger på en kombination av förskolechefens förmåga till strategiska analyser, kännedom om verksamheten samt tillgång till kompetenta, motiverade medarbetare. Bim Riddersporre redogör för olika sätt att förstå förskolan som organisation, analysera dess verksamhet, arbeta med medarbetarnas kompetensutveckling och vad som utmärker ett hållbart ledarskap i förskolan.
Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, ledarskapsforskare, prodekan för Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola, och författare.

 

Medverkande

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018