3a Förskolan – grunden i det livslånga lärandet / Parallellt seminarium

  • onsdag / 14 mars / 2018
  • 10:45-11:30

Beskrivning

Utgångspunkt för förskolans undervisning är att möta alla barn oavsett förutsättningar. Det handlar om att utgå från varje barns drivkrafter och lust att utvecklas och lära. Förskolan har unika möjligheter att förena pedagogisk omsorg, språkutvecklande förhållningssätt och undervisning av kunskapsstoff genom att ge barnen möjlighet till eget aktivt utforskande i konkreta sammanhang och genom samlärande. Allt detta gäller i samma utsträckning för barn i extra behov av omsorg och stöd. Barbro Bruce ger exempel på hur personalen genom sitt sätt att möta och bemöta varje barn arbetar inkluderande och proaktivt stödjande, vilket gör att det inte finns behov av särskiljande insatser och åtgärder. Skolan har mycket att lära av förskolan.
Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik och arbetar som biträdande professor vid Högskolan Kristianstad.

 

Medverkande

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018