3b Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv / Parallellt seminarium

  • onsdag / 14 mars / 2018
  • 10:45-11:30

Beskrivning

Det moderna arbetslivet kännetecknas av hög förändringshastighet, komplexitet och snabb teknologisk utveckling, ofta i kombination med ökade kostnader och minskande resurser inom många organisationer. Dessa villkor innebär en kombination av osäkra och oförutsägbara förhållanden vilket skapar stress för både ledare och medarbetare. Mot bakgrund av denna utveckling framstår rollen som ledare i dagens arbetsliv som allt mer betydelsefull, samtidigt visar undersökningar att stressen bland chefer ökar och att omsättningen bland svenska chefer är hög. Hur ser villkoren ut för ledare i ett föränderligt arbetsliv och hur upplever de sitt eget ledarskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv, dvs. förutsättningar för att kunna, orka, och vilja vara ledare?
Christin Mellner, fil. dr. och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Medverkande

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018