3d Om lärandets värde – betyg som morot och piska? / Parallellt seminarium

  • onsdag / 14 mars / 2018
  • 10:45-11:30

Beskrivning

Hur får vi eleverna att lära sig? Hur utvecklar vi deras motivation och får dem att prestera? Den ekonomiska ämnesdisciplinen som påverkat den svenska skolan de senaste 40 åren antar att belöningar och bestraffningar är det mest effektiva sättet att motivera människor. Betyg kan då ses som ett incitament, en belöning eller bestraffning för arbetsinsatsen och dessa incitament riskerar att leda till att elever utvecklar yttre motivation. Inom de psykologiska och pedagogiska disciplinerna menar man däremot att människors inre motivation är grunden i mänskligt lärande och utveckling. I studier har det visats att elevernas inre motivation kan minska eller t.o.m. förstöras om elever ständigt får belöningar eller bestraffningar för sitt lärande och sina prestationer. Alli Klapp diskuterar och problematiserar dessa olika sätt att förhålla sig till motivation och tar upp konkreta exempel från det svenska betygssystemet.
Alli Klapp är lektor i pedagogik på Göteborgs universitet, och författare. Hon har sedan 2005 bedrivit forskning främst inom bedömningsområdet.

Medverkande

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018