3d: Leda förändring mot hållbar utveckling

  • onsdag / 18 mars / 2020
  • 09:30-10:15

Beskrivning

Svensk skola förväntas enligt styrdokumenten ge elever förutsättningar att bidra till hållbarhet. Vilken roll har du som rektor i att möjliggöra undervisning i hållbar utveckling? Här får du redskap för att analysera och planera förändringsarbete och därmed öka din skolas generella förändringskapacitet. Med utgångspunkt i Skolverkets processtöd Leda förändring involveras hela styrkedjan. Genom dialogiska arbetsformer i både undervisning och organisation kan ni arbeta med hela skolans uppdrag och på så sätt skapa förutsättningar för meningsskapande, delaktighet och demokratisk handlingskompetens.

Ta del av erfarenheter av ledarskap och förändringsarbete kring hållbar utveckling och stärk ditt eget arbete som förändringsledare. Medverkande: Victor Karlsson och Mats A Hansson, undervisningsråd på Skolverket.

Språk
Svenska

Säkra din plats på Nordiska Skolledarkongressen

Välkommen till två fullmatade dagar för dig som leder och utvecklar skolan