3e: Hur vet vi hur det går?

  • onsdag / 25 november / 2020
  • 09:30-10:15

Svensk skola är en av de mest digitaliserade i världen och förändringstrycket på skolan är stort. Även förväntningarna om en skola i takt med sin samtid och framtid är höga. Det ställer höga krav på verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Många skolor kämpar idag med att organisera sin skolutveckling på ett sätt som är forskningsbaserat, effektivt, praktiknära och som verkligen leder till bättre lärande för eleverna. Men hur kan vi veta hur utvecklingsarbetet går? Hur kan vi använda delar av den data som genereras på skolor som stöd i arbetet med att förbättra elevernas lärande? Under seminariet presenteras en konkret modell för datastödd skolutveckling tillsammans med praktiska exempel på hur datastödd skolutveckling kan användas som redskap i det systematiska kvalitetsarbetet.

Maria Abrahamsson, processledningschef på Lin Education, och Malin Frykman, författare och pedagogisk processledare på Lin Education, berättar hur skolledare strategiskt kan hantera och agera på den data skolan genererar.

Lokal
G3