4c: Rektor i förskolan

  • onsdag / 25 november / 2020
  • 11:15-12:00

Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Ledarskap är en relation mellan de som leder och dem som låter sig ledas, ett ömsesidigt förhållande som bygger på samspel och förtroende. Det goda ledarskapet ger förutsättningar för medarbetarna att göra sitt allra bästa, vilket i sin tur möjliggör en trygg och meningsfull vardag för barnen. Att leda andra innebär även att kunna leda sig själv. Det krävs nyfikenhet, mod och vilja att ta sig an uppdraget, men också en beredskap att hela tiden arbeta med sig själv – varje möte har något att lära.

Siv Sagerberg har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef, samt som utbildare inom ledarskapsfrågor. Hon delar med sig av konkreta verktyg för att förskolans rektorer ska kunna leda med framgång.

Lokal
J1
Medverkande