Program på Utställarscenen, besök på utställningen och kaffe

  • onsdag / 14 mars / 2018
  • 10:00-10:45

Beskrivning

10.05-10.20
Arrangör: Lin Education

 

10.25 – 10.40
Aktuell kunskap om utbildningssituationen för barn och unga i Norden
Vilka utmaningar finns när det gäller nyanlända barn och unga? Vad görs i länderna för att möta dessa utmaningar? Varför ökar den självupplevda psykiska ohälsan bland unga i Norden? Vad görs i länderna för att möta dessa utmaningar?
Medverkande: Anna Gärdegård och Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på Nordens välfärdscenter.
Arrangör: Nordens välfärdscenter

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018