Skolledaren och det dubbla huvudmannaskapet

  • tisdag / 13 mars / 2018
  • 10:45-11:30

Beskrivning

Den svenska förskolan och skolan har två nivåer att förhålla sig till, det statliga uppdraget och det lokala, det dubbla huvudmannaskapet. De statliga styrdokumenten är utgångspunkt för arbetet, men en skolledares vardag präglas även av förutsättningar, ansvar och mandat givna av den lokala nivån.
Nu möts utbildningsminister Gustav Fridolin i ett samtal med tre ledande kommunalpolitiker för att diskutera hur de två nivåerna kan ge skolledarna ännu bättre förutsättningar för sitt arbete.
Utbildningsminister Gustav Fridolin, Helene Odenjung (L), oppositionskommunalråd i Göteborg, Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.
Moderator Cecilia Garme.

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018