Hur skapar vi framgångsrika skolor?

  • onsdag / 14 mars / 2018
  • 09:15-10:00

Beskrivning

Samsyn kring uppdraget, tydliga mål och stabilitet kännetecknar framgångsrika skolor, visar forskning vid Göteborgs universitet. Maria Jarl har tillsammans med två kollegor jämfört framgångsrika skolor med dess motsatser. Att förändra sin skola tar tid.
Den viktigaste framtidsfrågan för skolledarna är att få handlingsutrymme för att vara ledare och chef. Att hinna med att fokusera på det pedagogiska uppdraget i en tid då bland annat kompetensförsörjningsfrågor står högt på dagordningen. Skolans huvudmän – kommunala och fristående – är eniga om utmaningarna.
Maria Jarl och Kenneth Nilsson möts i ett samtal om förutsättningar och framgång.

 

Maria Jarl, fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet.
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro och sedan ett och halvt år ordförande i Sveriges Kommuner och landstings utbildningsberedning.

 

Moderator Cecilia Garme.

 

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018