Från Stamtiden till Framtiden: En Odyssé!

  • onsdag / 25 november / 2020
  • 14:00-14:45

I en föränderlig värld, hur ska skolans roll se ut i framtiden? Digitalisering handlar om så mycket mer än bara ny teknik. Det är en informationsteknologisk revolution som har djupgående effekter på våra samhällen och beteenden. Välkommen till en brett upplagd framtidsspaning som visar hur framtidens medborgare kommer att vilja bo, jobba och förverkliga sig själva, som ett resultat av internet och den accelererande teknologiska utvecklingen. För skolans del innebär det att man behöver ställa om från att utbilda för dagens arbetsmarknad, och yrken som kan försvinna inom några år, till att utbilda värdeskapare. Det är personer som har förmåga att tänka ut nya sätt att skapa värde för medmänniskor, organisationer och företag, som kommer att efterfrågas i framtiden.

Ashkan Fardost är verksam som collaborator på Hyper Island och driver investeringsfirman Oddball Ventures.

Medverkande