Program på Utställarscenen, besök på utställningen och lunch

  • tisdag / 13 mars / 2018
  • 11:30-13:00

Beskrivning

11.40- 12.00
Digitalisering på ett enkelt och effektivt sätt
Digitaliseringen är på sikt en viktig del i lösningen av den svenska skolans utmaningar, men om den inte sker genomtänkt och med fokus på att stärka lärandet riskerar den att bli ett hinder. Vi visar hur digitaliseringen kan bli enkel och effektiv.
Medverkande: Lotta Wendt, Sanoma Utbildning.
Arrangör: Sanoma Utbildning

 

12.05-12.25
Nya arbetssätt vände trenden
Jonas Askne – planeringsledare vid stadsledningskontoret och f.d. rektor och områdeschef i Göteborgs Stad – berättar om kommunens arbete med att kartlägga, förbättra och kvalitetssäkra elevhälsans processer i stadens skolor. Detta arbete resulterade i ett samarbete med CGM med målet att ta fram ett skräddarsytt IT-stöd för rektorer och elevhälsans professioner. Aktuell uppföljning visar på en positiv utveckling och ökad nöjdhet.
Medverkande: Jonas Askne från Göteborgs stad presenteras av Gudrun Söderlind, produktchef på CGM.
Arrangör: CompuGroup Medical

 

12.30-12.50
Kvalitetssäkra er skolorganisation!
Ta del av praktiska exempel på hur smarta verktyg specifikt framtagna för utbildningssektorn kan underlätta skolans resursplanering, systematiska kvalitetsarbete och hantering av statsbidrag.
Medverkande:  Ulrika Munkby, Stratsys.
Arrangör: Stratsys

 

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018