Program på Utställarscenen, registrering, besök på utställningen och kaffe

  • tisdag / 13 mars / 2018
  • 08:30-10:00

Beskrivning

08.45-09.05
#metoo – hur går vi vidare? – Hur ser skolans ansvar ut och hur kan vi organisera arbetet?
Ett samtal mellan Sveriges Skolledarförbund och RFSU om de möjligheter skolan har och vad den både kan och är skyldig göra. Olika delar av skolans verksamhet, från elevhälsan till sexualundervisning, har betydelse för ett framgångsrikt arbete. RFSU ger också exempel från undervisningsmaterialet ”Vill du?”, som handlar om sexualitet och gränser.
Medverkande: Erica Andrén, förste vice ordförande Sveriges Skolledarförbund och Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning RFSU.
Arrangör: Sveriges Skolledarförbund och RFSU

 

09.10-09.30
Fullfölj digitaliseringen på din skola!
Ett kvalitetssäkrat digitalt läromedel är inte enbart ett stöd för innehåll och lärande i skolans olika ämnen – de rymmer också centrala frågor kring likvärdighet, alla elevers rätt till kvalitetssäkrat pedagogiskt innehåll och en tillgänglig lärmiljö för alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar. Fullfölj digitaliseringen av din skola genom att ta ett samlat grepp även kring det pedagogiska innehållet. Skapa nya möjligheter med hjälp av en ny typ av digitala läromedel. Läromedel som ger möjlighet till individanpassning, studieteknik och ämnesövergripande arbete. Läromedel som stödjer utveckling av digitala kompetenser som programmering, digital läsning och källkritik. Spännande, eller hur?
Medverkande: Martin Ljungström, Gleerups.
Arrangör: Gleerups

 

09.35 – 09.55
Alla elevers rätt till utbildning
För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningens mål på ett negativt sätt. Framgångsfaktorer för att öka skolnärvaro är att både ogiltig och giltig frånvaro uppmärksammas och att det finns strukturer för samverkan.
Medverkande: Ingrid Martens.
Arrangör: NovaSoftware

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018