Program på Utställarscenen, besök på utställningen och kaffe

  • tisdag / 13 mars / 2018
  • 14:30-15:15

Beskrivning

14.35–14.50
Modern hjärnforskning ger nya möjligheter att förstå beteende och utveckla prestation
Möt bolaget som använder de senaste rönen inom hjärnforskning och beteendevetenskap för att säkerställa att rätt person/team är på rätt plats och gör rätt sak. Bolagets forskare är idag ledande inom den svenska hjärnforskningen och utgår ifrån Karolinska Institutet. Forskarna bakom bolaget samarbetar idag med företag i rekrytering och utveckling av ledare, medarbetare och team. Allt med fokus på ökad personkännedom för ökad prestation. Utgångspunkten är kunskap om hjärnan och dess hantering av information, tankar, känslor och beslutsfattande. Specifika individers och teams förmågor kan nu mätas med hög precision och med den starkast kända kopplingen till beteende och prestation. Testerna är vetenskapligt verifierade och standardiserade mot världspopulationen.
Medverkande: Samuel Huhta, Ledningskultur och Anders Norén, Game Intelligence.
Arrangör: Ledningskultur

 

14.55–15.10
Digitaliseringens möjligheter för nyanlända

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för matematikundervisningen för nyanlända. Konceptuell matematik utgår ifrån att matematikens språk representeras exakt och dynamiskt av animationsprogram som GeoGebra och kombineras med begreppsdefinitioner på de vanligaste migrationsspråken. Eleven kan praktiskt interagera med matematiken genom de interaktiva animationerna och på sitt modersmål vilket skapar en gynnsam lärandesituation.
Medverkande: Thomas Lingefjärd, docent i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet.
Arrangör: NE

 

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018