Program på Utställarscenen, besök på utställningen och lunch

  • onsdag / 14 mars / 2018
  • 12:30-13:45

Beskrivning

12.40-13.00
Skolledarens guide till digitalare undervisning
7 punkter som hjälper dig att lyckas med skolans digitalisering – från vision och forskning till skolledarens roll och checklista.
Medverkande: Frida Monsén, lärare, författare och föreläsare med skolutveckling, ledarskap och digital pedagogik som spetskompetens.
Arrangör: Natur & Kultur

 

13.05 – 13.25
GDPR i arbetet mot kränkande behandling
Insamling av relevant data kan vara ett effektivt hjälpmedel för att föregripa och komma tillrätta med kränkningar i skolan, men vilka begränsningar sätter EU:s kommande Dataskyddsförordning?
Medverkande: Simon Jernelöv, konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen, expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bl.a. utbildningsdepartementet.
Arrangör: JP Infonet

 

13.30 – 13.45
Vad är SMART Board och hur implementeras den undervisningen?
Vi visar hur SMART Board med mjukvarusviten SMART Learning Suite länkar samman lärare, elever och alla digitala verktyg såsom plattor, chromebooks, datorer, telefoner och den gemensamma digitala ytan till en pedagogisk helhet i och utanför klassrummet. Vi ger även några handfasta råd till dig som skolledare hur ni implementerar SMART Board och andra digitala verktyg i verksamheten.
Medverkande: Marcus Arwidson, Netsmart AB.
Arrangör: Netsmart AB

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018