Värdebaserat ledarskap i en föränderlig värld

  • onsdag / 25 november / 2020
  • 13:15-14:00

Hélène Barnekow, vd Microsoft, har en unik erfarenhet av att driva förändringsarbete i stora etablerade organisationer. Vilka effekter får den föränderliga världen på ditt ledarskap och din organisation? Hur gör du det möjligt för dina medarbetare att ständigt kompetensutvecklas och fortsätta lära? Hélène Barnekow ger vägledning till dig som ser behovet av en djupgående förändring internt och som ser att man inte kan fortsätta att "göra som man alltid gjort". När gamla beteenden behöver ifrågasättas, strukturer rivas och normer brytas, vad krävs för att klara av en sådan förändringsresa? Och hur får man med sig sina medarbetare?�