Samarbete för världens bästa yrkesutbildning

  • onsdag / 14 mars / 2018
  • 13:45-14:30

Beskrivning

Det är idag en stor utmaning för många företag att rekrytera rätt person. Hur kan utbildningen inriktas för att tillgodose näringslivets behov av framtida kompetens? Ett initiativ är prao, som är på väg att återigen bli ett obligatoriskt inslag i grundskolan. Kan högskolebehörighet för alla locka tillbaka ungdomarna till yrkesprogrammen? En avgörande fråga är också att underlätta kontakterna mellan näringsliv och skola, och utveckla en väl fungerande studie- och yrkesvägledning. Och hur stöttar vi gruppen nyanlända som har stora svårigheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program?
Ett samtal om samarbete, möjligheter och kompetensförsörjning mellan Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv, och ordförande för Worldskills Sweden.
Moderator Cecilia Garme.

Anmäl dig här till Nordiska Skolledarkongressen 2018