Kongressen är för närvarande fullbokad!

Kongressen är för närvarande fullbokad! Du är välkommen att skriva upp dig på vår väntelista. Vi kontaktar dig sedan i mån av plats.

Till väntelistan

Kongressen är för närvarande fullbokad! Du är välkommen att skriva upp dig på vår väntelista. Vi kontaktar dig sedan i mån av plats.

Till väntelistan

Nordiska Skolledarkongressen börjar om

Nordiska Skolledarkongressen arrangeras av

                                

Den 12 mars 2018, dagen innan Nordiska Skolledarkongressen startar, arrangerar Kommunalekonomernas förening konferensen Resursfördelning inom skolans område, på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensen vänder sig till skolledare/rektorer och ekonomer inom skolområdet och syftet är att belysa ett antal olika fall av resursfördelning.
Ladda ner programmet >>

Mer information finns på hemsidan Kommunalekonomernas Förening >>