Utställningen är fullbokad

I dagsläget kan vi inte erbjuda fler monterplatser på Nordiska Skolledarkongressen 2022.

I dagsläget kan vi inte erbjuda fler monterplatser på Nordiska Skolledarkongressen 2022.

Har du produkter och tjänster som skolorna behöver?

I samband med Nordiska Skolledarkongressen arrangeras en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Under registrering, kaffepauser och luncher har du som utställare möjlighet att träffa de viktigaste beslutsfattarna inom skola och utbildning samlade på ett och samma ställe.

Luncher och kaffe till kongressdeltagarna serveras i utställningshallen och alla pauser är väl tilltagna för att ge gott om tid för kontakter.

Vem besöker?

Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, skolpolitiker, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet, och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

Vilka ställer ut?

Utställningen består av ett 50-tal utställande företag som representerar flera olika branscher: läromedel, fortbildning, ledarskapsutveckling, juridik, IT, elevhälsa, bemanning och inredning, samt flera organisationer och myndigheter.

Därför ska du ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen

► Unik möjlighet att träffa skolans beslutsfattare

► Stärk relationen till nuvarande kunder och knyt nya kontakter

► Presentera nyheter och sprid information om din verksamhet

► Exponera och stärk ditt varumärke