Möt skolans beslutsfattare

Vartannat år erbjuder Nordiska Skolledarkongressen det perfekta tillfället för dig som levererar produkter och tjänster till utbildningssektorn att möta landets skolledare.

Kongressen samlar rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, skolpolitiker och andra som arbetar med skolutveckling.

Välkomna åter 2026

Inför årets upplaga av Nordiska Skolledarkongressen blev utställningen helt fullbokad. Passa på att säkra din plats till nästa tillfälle, den 17–18 mars 2026!

boka monter

Har du produkter och tjänster som skolorna behöver?

I samband med Nordiska Skolledarkongressen arrangeras en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Under registrering, kaffepauser och luncher har du som utställare möjlighet att träffa de viktigaste beslutsfattarna inom skola och utbildning samlade på ett och samma ställe.

Luncher och kaffe till kongressdeltagarna serveras i utställningshallen och alla pauser är väl tilltagna för att ge gott om tid för kontakter.

Kontakta oss om du vill veta mer om att ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen:
Anna Karin Bäckström, 031-708 80 63, [email protected]

Vem besöker?

Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, skolpolitiker, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet, och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

Vilka ställer ut?

Utställningen består av runt 70 utställande företag som representerar flera olika branscher: läromedel, fortbildning, ledarskapsutveckling, juridik, IT, elevhälsa, bemanning och inredning, samt flera organisationer och myndigheter.

Utställare 2024 »