1 500 skolledare på samma plats

Ta chansen att träffa dem genom att boka en monterplats på Nordiska Skolledarkongressen 2020

Ta chansen att träffa dem genom att boka en monterplats på Nordiska Skolledarkongressen 2020

Varför ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen 2020?

  • Unik möjlighet att träffa 1 500 skolledare

  • Exponera och stärk ditt varumärke

  • Träffa nya och gamla kollegor i branschen

  • Lansera, presentera nyheter och sprid information om din verksamhet

  • Stärk relationen till nuvarande kunder och knyt nya kontakter

Monterpaket

Enkel och bekvämt med totalpris!

Läs om våra monterpaket

Har du produkter och tjänster som skolorna behöver?

På Nordiska Skolledarkongressen får du en unik möjlighet att träffa runt 1 500 skolledare.
I samband med kongressen arrangeras en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Under registrering, kaffepauser och luncher har du som utställare möjlighet att träffa de viktigaste beslutsfattarna inom skola och utbildning samlade på ett och samma ställe.
Luncher och kaffe till kongressdeltagarna serveras i utställningshallen och alla pauser är väl tilltagna för att ge gott om tid för kontakter.

Vem besöker Nordiska Skolledarkongressen?
Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, skolpolitiker, forskare, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

Vilka ställer ut?
Utställningen består av ett 60-tal utställande företag som representerar allt från litteratur/läromedel, fortbildning, ledarskapsutveckling, juridik, IT/digitala verktyg, elevhälsa, bemanning, inredning, organisationer, myndigheter, etc.

Frågor?
Kontakta Maria Wimnell, försäljningsansvarig
Tel: 031-750 89 01
E-post: maria.wimnell@svenskamassan.se

Mässfakta 2018
Antal dagar: 2
Antal utställare: 64
Kongressdeltagare: 1 540