Möt skolans beslutsfattare

Vartannat år erbjuder Nordiska Skolledarkongressen det perfekta tillfället för dig som levererar produkter och tjänster till utbildningssektorn att möta landets skolledare.

Kongressen samlar rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, skolpolitiker och andra som arbetar med skolutveckling.

Har du produkter och tjänster som skolorna behöver?

I samband med Nordiska Skolledarkongressen arrangeras en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Under registrering, kaffepauser och luncher har du som utställare möjlighet att träffa de viktigaste beslutsfattarna inom skola och utbildning samlade på ett och samma ställe.

Luncher och kaffe till kongressdeltagarna serveras i utställningshallen och alla pauser är väl tilltagna för att ge gott om tid för kontakter.

Boka din monter direkt eller kontakta oss för mer information om att ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen:
Gunilla Selse, 031-708 80 01, gunilla.selse@svenskamassan.se
Maria Wimnell, 031-750 89 01, maria.wimnell@svenskamassan.se

Vem besöker?

Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, skolpolitiker, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet, och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

Vilka ställer ut?

Utställningen består av runt 70 utställande företag som representerar flera olika branscher: läromedel, fortbildning, ledarskapsutveckling, juridik, IT, elevhälsa, bemanning och inredning, samt flera organisationer och myndigheter.