Exklusiv mötesplats för skolledare

På Nordiska Skolledarkongressen möts rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra som är intresserade av att diskutera ledarskap och skolutveckling.

Ta chansen att utbyta erfarenheter med gamla och nya kollegor, och lyssna på inspirerande talare från skolans värld, forskning och näringsliv.

Ledarskap som gör skillnad

Att leda och utveckla skolan är inte ett chefsuppdrag som alla andra. Utöver att bygga en robust och hållbar organisation som levererar goda resultat och håller sig inom budgetramarna, handlar det ytterst om att ge förutsättningar för barn och elever att växa.

Det är inte svårt att se värdet av en mötesplats som enbart riktar sig till dig som har detta viktiga uppdrag, där vi lyfter frågor som berör skolledarnas specifika profession. Lika viktigt är ett forum där vi kan mötas, utbyta erfarenheter, stötta, rådfråga och inspirera varandra. Och förstås, ha trevligt tillsammans!

utveckla

ditt ledarskap

och få nya perspektiv

ta del av

aktuell forskning

nya rön från forskare inom skolområdet

utbyt

erfarenheter

möt nya eller gamla kollegor och kom hem till din skola med förnyad kraft

fyll på med ny

inspiration

lyssna på ledarskapsprofiler inom och utanför skolans värld