Mötesplatsen för de viktigaste cheferna

Välkommen till Nordiska Skolledarkongressen! Två fullmatade dagar för dig som leder och utvecklar skolan.

Om kongressen

Nordiska Skolledarkongressen är mötesplatsen för de viktigaste cheferna: skolledarna. Här samlas rektorer, skolchefer och skolpolitiker för två dagar av fortbildning, inspiration och nätverkande. Kongressen startades 1997 och samlar deltagare från hela Sverige samt övriga Norden.

Nordiska Skolledarkongressen äger rum vartannat år och arrangeras av Sveriges Skolledarförbund och Svenska Mässan.

Program

Kongressprogrammet bjuder på fortbildning av hög kvalitet med ledarskapsfrågor i fokus. Två dagar av föreläsningar och panelsamtal med forskare, ledarskapsprofiler, framtidsspanare och erfarna skolledare. Programmet för 2022 års kongress tog upp ämnen som skolans huvudmannaskap, tillitsstyrning, elevhälsa, arbetsmiljö, demokrati och digitalisering.

Utställning

I samband med kongressen arrangeras en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Under registrering, kaffepauser och luncher har deltagarna gott om tid att ta del av utställningen och få ett samlat grepp om vad marknaden har att erbjuda.

Utställningen består av runt 70 utställande företag som representerar flera olika branscher: läromedel, fortbildning, ledarskapsutveckling, juridik, IT, elevhälsa, bemanning och inredning, samt flera organisationer och myndigheter.