Exponeringsmöjligheter

Det finns många möjligheter att synas både inför, under och efter Nordiska Skolledarkongressen. Genom att exponera ert varumärke i våra kanaler kan du och ditt företag nå skolans beslutsfattare via utskick, annonser och givetvis digitalt. Eller locka fler besökare till din monter genom att synas på plats!

För mer information, kontakta:
Maria Wimnell, 031-750 89 01, maria.wimnell@svenskamassan.se