Exponeringsmöjligheter

Det finns många möjligheter att synas både inför, under och efter Nordiska Skolledarkongressen. Genom att exponera ert varumärke i våra kanaler kan du och ditt företag nå skolans beslutsfattare via utskick, annonser och givetvis digitalt. Eller locka fler besökare till din monter genom att synas på plats!

Annonsunderlag skickas till: info@skolledarkongressen.se

För mer information, kontakta:
Anna Karin Bäckström, 031-708 80 63, annakarin.backstrom@svenskamassan.se