Välkommen att kontakta oss!

 

Maria Wimnell

Affärsansvarig
E-post: maria.wimnell@svenskamassan.se
Tel: 031-750 89 01

 

Valentina Arvidsson

Projektledare
E-post: valentina.arvidsson@svenskamassan.se
Tel: 031-708 84 12

 

Gunilla Selse

Försäljningsansvarig
E-post: gunilla.selse@svenskamassan.se
Tel: 031-708 80 01

 

Malin Andersson

Projektkoordinator
E-post: malin.andersson@svenskamassan.se
Tel: 031-708 81 11

 

Henriette Andersson

Marknadsansvarig
E-post: henriette.andersson@svenskamassan.se
Tel: 031-708 84 16

 

MEETX

Frågor om anmälan till kongressen och hotellbokning
E-post: nsk@meetx.se
Tel: 031-708 86 90

Postadress: SE-412 94 Göteborg, Sverige
Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen
Tel: +46 31 708 80 00
E-post: info@skolledarkongressen.se
Org.nr: 559080-8290
Styrelsens säte: Göteborg