Vi uppdaterar programmet för Nordiska Skolledarkongressen 2020

Vi ser över och anpassar programmet efter det digitala formatet. En uppdaterad version av programmet publiceras inom kort.

Vi ser över och anpassar programmet efter det digitala formatet. En uppdaterad version av programmet publiceras inom kort.