Alla ska ha tillgång till vår mötesplats

Alla, oavsett personliga förutsättningar, ska kunna besöka Nordiska Skolledarkongressen och Svenska Mässan. Klicka nedan för mer information om tillgänglighet och stöd på plats.