Nu presenterar vi det första namnet till kongressen 2020!

Alma Harris

Professor Alma Harris, internationellt etablerad expert inom området distribuerat ledarskap.

Alma Harris är professor vid universitetet i Swansea och forskar om ledarskap i skolan. Hon har också studerat förbättringsarbete i skolan, i synnerhet hur man lyckas förbättra skolor i områden med tuffa förutsättningar.

Hennes specialområde distribuerat ledarskap handlar om att uppmärksamma interaktionen och dynamiken i utövandet av ledarskap. I stället för att ensidigt fokusera på de som formellt leder verksamheten satsar man på att utveckla och stödja professionellt samarbete. Allt i syfte att förbättra undervisningen och elevernas lärande. En särskild styrka ligger i det distribuerade ledarskapets möjlighet att bygga socialt kapital och bana väg för professionella lärandegemenskaper.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev