Vad kan du som skolledare göra för en hållbar framtid?

Min mobiltelefon gick sönder häromdagen och jag började leta i mina lådor hemma efter en gammal telefon jag kunde ha i stället. När jag var färdig hade jag hittat totalt fyra äldre telefoner i mina lådor. Telefoner som, om jag agerat annorlunda, hade kunnat komma till nytta för någon annan eller återvinnas för att delvis bli till ny elektronik. För min familj är det naturligt att panta burkar och källsortera, men det är ännu inte självklart att vi återvinner våra uttjänta IT-grejer. Ser det likadant ut hemma hos dig? 

Att skolan digitaliseras är ett faktum. År 2022 kommer digitala nationella prov att genomföras på alla svenska skolor. Vi har kommit långt på vägen, men har fortfarande en bit att gå för att skapa förutsättningar för en likvärdig skola. Baksidan av digitaliseringen kan stavas O-H-Å-L-L-B-A-R om du som skolledare inte har en strategi för hur ni ska ta hand om skolans IT-utrustning när den anses vara förbrukad.  

I FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling står det att vi tillsammans ska uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser, samt väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Tyvärr saknar vi idag tydliga riktlinjer kring vilket ansvar skolan har i denna utmaning. Som skolledare har du möjlighet att lära framtida generationer ett ansvarsfullt nyttjande av ändliga resurser, så innan Skolverket och andra myndigheter skapar riktlinjer, kan och måste vi börja hos oss själva. Det här kan du som skolledare göra för en mer hållbar framtid:  

1. Välj en slitstark och miljömärkt produkt. Köp den produkt som passar era elevers behov bäst – på sikt. Köp även produkter som håller över tid.   

2. Ställ krav på återtag av era enheter redan vid inköp, för att säkra att produkterna både återanvänds och återvinns.   

3. Var självkritisk, hur hanterar du din IT? Kan du lära dig mer för att bli en bättre förebild?  

4. Involvera elever och elevråd i hållbarhetsarbetet. Låt eleverna engagera sig i vilka initiativ som bör tas på skolan för hållbar IT.   

5. Gör hållbar IT till en del av undervisningen. Skapa förståelse för varför det är viktigt med hållbar IT. Du kan läsa mer om hållbar IT här 

6. Genomför en insamling av uttjänt IT på skolan. Skänk pengarna till en klasskassa eller en ideell förening.   

7. Återanvändning innan återvinning. Genom att alltid återta enheter miljökorrekt hanteras de även säkert.   

8. Gå med i 100 %-klubben. Det är klubben för organisationer som siktar mot 100 % IT-återtag. Inspireras av Nya Munken i Linköping här

Skolans digitalisering är ett faktum och genom att tänka mer på hur IT hanteras kan vi värna om jordens resurser och maximera produkternas livscykel innan de till slut återvinns.  

Så, varför inte börja med att leta i dina egna lådor? Vilken elektronik har du hemma som kan få ett andra liv? 

Örjan Johansson
Nationell Affärsenhetschef, Atea

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev