Konsten att attrahera, behålla och leda dagens unga medarbetare

Skolans kompetensförsörjning är en nyckelfråga inför framtiden. Vi står inför en stor förväntad brist på behörig personal i skola och förskola. Utifrån globala och svenska värderingsstudier presenterar Sofia Rasmussen viktiga insikter om hur man som arbetsgivare säkrar sin långsiktiga kompetensförsörjning och blir attraktiv för dagens unga medarbetare.

Gig-ekonomi, gränslöshet, digitalisering och självledarskap. Det är några av trenderna som omformar arbetsmarknaden. Och in träder en ung generation som är snabbrörlig, uppkopplad och van vid att få omedelbar återkoppling på prestationer. En grupp som ställer nya krav på arbetsliv och ledarskap samtidigt som de längtar efter gemenskap, meningsfullhet, balans i livet och ett psykiskt välmående. Vad är viktigast för dem i valet av arbetsgivare? Vad gör att de stannar och vad gör att de söker sig vidare? Hur ser det attraktiva ledarskapet ut och vad innebär utveckling för unga?

Sofia Rasmussens presentation bygger bland annat på resultat från undersökningarna Ungdomsfokus (2015-2019) i vilka över 11 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv.

Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare och vd för Rasmussen Analys. Hon är utsedd till en av Veckans Affärers 101 supertalanger 2019, i kategorin Samhällsbyggare. Hon är utbildad statsvetare och har i snart 15 år arbetat med att undersöka arbetsmarknaden och människors arbetslivsvärderingar.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev