Utmaningar för förskolan och barnkonventionen blir lag

Från 1 juli ska förskolechef benämnas rektor. Och vid årsskiftet blir barnkonventionen svensk lag. Två lagändringar som får stor betydelse för i synnerhet förskolan.

Dagens förskola står inför många utmaningar. Det handlar om höga sjukskrivningstal på grund av stress, sjunkande andel legitimerade förskollärare, en allt större del av medarbetarna som saknar utbildning för att arbeta med barn eller en svår ekonomisk situation för många förskolor.

Christian Eidevald är utvecklingschef vid Göteborg stads förskoleförvaltning och docent i förskoledidaktik. I sin föreläsning kommer han att utgå från de utmaningar som finns för att arbeta med likvärdighet, och tänkbara lösningar. Goda exempel finns bland förskolor som arbetat med en kulturförändring och att tänka på nya optimerade sätt kring den inre organisationen.

Från 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention en del av svensk lag. För att det ska få betydelse behöver verksamma inom skola och förskola förbättra sin kompetens inom området. Vad innebär egentligen lagtexten och vilka konsekvenser bör den få ute i de olika verksamheterna?

Detta är ämnet när Marie Lundin Karphammar medverkar på kongressen. Hon är barnrättsjurist som bland annat arbetat för Unicef, och med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev