Grattis, Semira Vikström!

Den digitala Skolledarkongressens första dag avslutades med utdelning av Stora Skolledarpriset. Vinnare blev Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge.

En skolledare som i sin yrkesutövning bottnar i Sveriges Skolledarförbunds etiska kod, som gör extraordinära insatser, vidgar perspektiven, ständigt arbetar med förbättring och uppmuntrar mångfald – det utmärker 2020 års mottagare av Stora Skolledarpriset.

Semira Vikström tilldelades utmärkelsen, med motiveringen:

“Semira Vikström har genom ett närmast outtröttligt engagemang och systematiskt angreppssätt visat att det går att bygga starka och robusta verksamheter i områden med socioekonomiska utmaningar.”

Stora Skolledarpriset är Sveriges största pris till en skolledare i förskola och skola och delas ut vartannat år i samband med Nordiska Skolledarkongressen. Prissumman är 100.000 kronor. Priset delas ut av Sveriges Skolledarförbund i syfte att uppmärksamma skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande.

Nominerade till priset var även Jonas Frankel, Sundsgymnasiet, Vellinge kommun, och Helena Öhman, Töreskolan, Kalix kommun.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev